SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Rörelse hela livet
Svensk Gymnastik Vill

Vår målsättning

Vi vill vara en attraktiv och betydelsefull förening som skapar förutsättningar för träning i olika former. ”Rörelse hela livet” är vårt motto. Träning hos oss ska vara kul, inspirerande, och utveckla de fysiska färdigheterna. Allt detta skapar trivsel och gemenskap, vilket är centrala värden i hela vår verksamhet. Vi eftersträvar en kontinuerlig kvalitetsökning som sker genom livlig kursverksamhet. Samverkan och god kamratanda bland våra ledare är viktiga faktorer för att skapa trygghet för våra medlemmar.

 

Varbergs GIF Gymnastikförening följer Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell och nyckelfaktorer enligt dokumentet ”Svensk Gymnastik Vill”.

 

Vår organisationspolicy

Varbergs GIF Gymnastikförening är en ideell förening. Ledares, styrelsemedlemmars och övriga ansvarigas agerande mot barn och ungdomar i föreningen är viktigt i vår utveckling och vårt policydokument ska fungera som ett stöd i arbetet inom föreningen. Ändringar i policydokumentet får endast göras efter beslut i styrelsen eller på årsmöte.

 

Styrelsen är föreningens högst ansvariga och beslutande organ under verksamhetsåret. Styrelsen tillsätts på årsmötet och tillsätter de kommittéer den anser vara lämpligt. Verksamhetskommittéer ansvarar för den idrottsliga verksamheten i dialog med styrelsen.

Vår verksamhet
Verksamhetsåret 2023/2024

Verksamheten bedrivs i grupper, tillgång till ledare och lokaler styr antalet grupper och åldersspannet i grupperna.

 

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I ungdomsidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande, medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

 

Läs mer om våra olika verksamheter i menyn längst upp.

Lekande gymnastik

Gröna grupper

Lekande gymnastik är ett introduktionsstadium. Träningen är varierad med enkla och lekfulla aktiviteter. Det viktigaste är att utövarna känner sig delaktiga, har kul och får utlopp för fantasi och rörelseglädje. Övningar och rörelser anpassas efter varje barns förmåga och stort utrymme ges för utveckling av grundmotoriska färdigheter. 


Tävlingar förekommer inte. 


Vi uppmuntrar utövarna att prova många idrotter och gymnastik i olika former. 

Lärande gymnastik

Mörkgröna grupper

Lärande gymnastik är det stadie där barnen lär sig att träna för att ha kul, utmanas, röra på sig och träffa kompisar. Träningen är gymnastikspecifik, men med fortsatt fokus på allsidighet och variation av övningar och uttrycksformer. De grundmotoriska färdigheterna är i centrum och sätts samman till att forma gymnastikspecifika övningar.


Tävlingar kan förekomma, men är då anpassande till lärandestadiet med särskilt utformade tävlingsformer och tävlingsregler. Resultatmål förekommer inte.


Vi vill att det allsidiga idrottandet ska fortsätta. Därför uppmuntrar vi våra utövare att hålla på med flera andra idrotter och olika gymnastikaktiviteter.

Träna på att träna

Blåa grupper

Under lekfulla former flyttar vi försiktigt och med känsla för varje individs unika egenskaper fokus mot inlärning och utveckling av mer komplexa övningar. Träningen blir mer strukturerad och kräver större koncentration från utövarna. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) kompletterar grenspecifik träning.

 

Man tävlar i första hand på lokal och regional nivå. Resultatmål förekommer inte och redovisas begränsat i tävlingar med gymnaster yngre än 12 år.

 

Utövaren ska kunna delta i andra idrotter.

Träna och tävla

Röda grupper

Nya utmaningar och variation i träningen inspirerar, utvecklar och minskar skaderiskerna. Det innebär ökad träningsmängd och komplexitet i övningarna. Kompletterande träningsläger och förenings- och gruppaktiviteter är viktiga för teknisk och personlig utveckling, men också för sammanhållning och tillhörighetskänsla. 


Man tävlar på lokal, regional och nationell nivå (möjligt från 13 år).

Träna för aktivt liv

Orange grupper

Aktivt liv erbjuder allsidig, rolig och utvecklande fysisk träning för barn, ungdomar, vuxna och äldre, oberoende av vilken nivå utövarna vill träna och oavsett vilken träningsbakgrund de har. Den egna kroppens rörelser står i centrum. Här återfinns olika former av motion och gymnastikträning utan inslag av tävling.

 
Guldsponsorer
Sponsorer
Arrangemang